ارتباط با ما

CONTACT US

کارخانه

آدرس: ایران، فردیس، بلوار مپنا، منطقه صنعتی نور
صندوق پستی: 16535114
شماره تماس: 0098-21-77961297 فکس: 0098-21-77338125

فرم تماس با ما

CONTACT US