ارتباط صنعت و دانشگاه

رابطه صنعت و دانشگاه فرایندی است که در طول زمان شکل می‌گیرد و برگرفته از نیازها و ضرورت‌های ملی در دوره‌های تاریخی است. این ارتباط موضوعی است که از سال‌های گذشته در جامعه مطرح بوده و اقدامات نظری و عملی فراوانی در این حوزه انجام شده است. دانشگاه و صنعت دو نهاد اصلی جامعه در جهان دانش محور کنونی هستند.

در هزاره سوم ضرورت ارتباط و تعامل بین این دو نهاد بیش ازپیش احساس می‌شود. ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت حاصل نیازهای متقابل این دو نهاد و سرعت بخشیدن به فرایند توسعه است. صنعت هم به نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص برای مشاغل فنی و مدیریتی و هم به تحقیق و توسعه نیاز دارد. براین اساس، اگر توانمندی‌هایی که در دانشگاه‌ها وجود دارند برای رفع نیازهای جامعه استفاده شوند، گام‌های نخست برای خودکفایی صنعتی با هدف توسعۀ ملی برداشته می‌شود.

 ارتباط و همکاری دانشگاه و صنعت در پیشرفت علمی کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد و مؤلفۀ مهمی در توسعۀ دانش کشورها به شمار می‌رود. در بیشتر کشورهای توسعه یافته، می‌توان بالندگی علمی در دانشگاه‌ها را حاصل همکاری نزدیک آن‌ها با صنایع و توسعۀ صنعتی در فضای رقابتی را ناشی از داشتن ارتباط هدفمند و تقاضامحور صنایع با دانشگاه‌ها دانست. با همکاری دانشگاه و صنعت، پژوهشگران دانشگاهی می‌توانند پس از اینکه دیدگاه‌شان را ارائه کردند و صنعت آن را پذیرفت، منابع مالی لازم برای پژوهش را کسب کنند. شرکت‌ها نیز می‌توانند مهارت‌های لازم را بیاموزند و از آن‌ها برای ارتقا و پیشرفت علمی و نوآوری محصولات خود بهره برند.

شرکت صنعتی و بازرگانی صحت با توجه به رسالت خود و نظر به اهمیت فعالیتهای مشترک بین صنعت و دانشگاه ، همچنین به منظور رفع نیازهای جامعه و ارتقا سطح علمی دانش پژوهان و افزایش سطح کیفی محصولات آرایشی و بهداشتی موجود در بازار تصمیم به همکاری علمی و عملی با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر داشته و در این راستا با تعدادی از مراکز علمی قرارداد همکاری متقابل منعقد نموده است.

از جمله این همکاری های مشترک می توان به قرار داد مشترکی که بین این شرکت و دانشگاه تربیت مدرس تحت عنوان " ارزیابی ترکیبات موثره گیاهی با ویژگیهای کاربردی در صنایع بهداشتی" منعقد شده است اشاره نمود. نتایج بررسی های صورت گرفته در این طرح بعنوان مقاله ای در پنجمین کنگره عناصر کمیاب که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد ارائه و بعنوان مقاله منتخب بخش ارتباط صنعت با دانشگاه برگزیده شد.

همچنین در قرارداد مشابه دیگری مابین دانشگاه تربیت مدرس و شرکت صنعتی و بازرگانی صحت، پروژه ی " تأثیر مدت زمان عصاره گیری بر ترکیبات طبیعی سه گونه ی اکوتیپ حنای ایرانی" مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج آن در ششمین کنگره ی ملی گیاهان دارویی ایرانی ارزیابی گردید و بعنوان پروژه ی برتر انتخاب گردید.

شرکت صنعتی و بازرگانی صحت از کلیه ی مراکز علمی معتبر که مایل به همکاری در طراحی و اجرای پروژه های علمی و تحقیقاتی  هستند، دعوت به همکاری می نماید.

 

 

فرم ارتباط صنعت و دانشگاه

KEEP IN TOUCH