تامین کنندگان

مدیریت ارتباط با تامین‌کننده یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت صنعتی، مدیریت تولید و مهندسی صنایع است. این مقوله اکنون در کانون توجه سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مختلف قرار دارد. سرمایه گذاری شرکت‌ها همراه با تلاش و سرمایه، در طولانی مدت می‌تواند تأمین کنندگان واجد شرایط را ایجاد کند. هنگامی که رابطه‌ای مطمئن بین خریدار و فروشنده به وجود می‌آید، باید به صورت مستمر توسعه یابد و بتواند برای آینده نیز گسترش پیدا کند.

این امر زمانی اجرایی می‌شود که طرفین ارتباط خود را از طریق رعایت قوانین بین‌المللی، دستورالعمل‌های رفتاری قابل قبول و استراتژی‌های منابع مالی، توسعه دهند. باید گفت مدیریت ارتباط با تأمین کننده، نشان دهنده ایجاد فرصتی برای بهبود دقت، سرعت در خرید و فروش در معاملات است

تامین کنندگان

BE OUR SUPPLIER