• افتخارات صحت تقديم به انتخاب شما
  • سال 97
  • سال 96
  • سال 95
  • سال 94
  • سال 93
  • سال 92
  • سال 91

Other Ways 
برند پيشتاز صنعت شوينده
برند محبوب بهترين رهبران کسب و کار
رضايمندي مشتري topex
گزيده اي از افتخارات شرکت صحت در سال 1397

نشان عالی مدیرسال صادرکننده نمونه استان البرز  برند برتر ملی    
گزيده اي از افتخارات شرکت صحت در سال 1396

همايش برند ملي تعالي استاندارد سفيران زيست  فناوري ايران آيتک  
قهرمانان صنعت کنفرانس ملي کارآفريني  
گزيده اي از افتخارات شرکت صحت در سال 1395

بزرگداشت روز ملي خليج فارس همايش کيفيت در توليد و خدمات نشان ملي رعايت استانداردهاي توليد محصولات شوينده و بهداشتي جايزه شهرت برند   
رضايتمندي مشتري جايزه بهترين رهبران کسب و کار بهترين رهبران کسب و کار مفتخر به دريافت نشان زرين استقامت ملي در توليد صنايع شوينده و بهداشتي کشور  
اجلاس محيط زيست
گزيده اي از افتخارات شرکت صحت در سال 1394

همايش مديرت و مهندسي تالاب ها جشنواره نام و نشان ماندگار اجلاس مدير شايسته ملي َهمايش زنجيره موفقيت سازماني
نشان منتخب برند همايش طلاي سبز جشنواره برترين شرکت هاي ايران - تاپکس َاجلاس مديريت بهره وري و کيفيت
همايش چهره هاي ماندگار ايران نشان کيفيت و بهره وري جشنواره ملي قهرمانان صنعت  جايزه بهترين رهبران کسب و کار- دوبي- 1394
جشنواره کارافريني و توسعه کسب و کار شريف لوح سپاس کيفيت کارآفرين برتر نشان حمايت ملي   
تنديس زرين برند محبوب شامپو سدر صحت تنديس زرين برند محبوب براي مايع دستشويي بادام صحت تنديس زرين برند محبوب مايع ظرفشويي گليسرينه صحت تنديس سيمين برند محبوب بدن شوي صحت
گواهينامه رعايت حقوق مصرف کنندگان

گزيده اي از افتخارات شرکت صحت در سال 1393

گارانتکس حاميان محيط زيست قهرمانان صنعت ثبت نوآوري
جايزه تجربيات موفق اجلاس رضايتمندي مشتري  تنديس جهاني برند مديريت کسب و کار آسيا
اجلاس جهاني نشان منتخب زنجيره موفقيت سازماني اجلاس بلوغ سازماني جشنواره کارآفريني
برند محبوب نشان کيفيت و بهره وري  سازمان حمايت R&D
مدير شايسته ملي  تنديس تک ستاره لوتوس
  

گزيده اي از افتخارات شرکت صحت در سال 1392

 استاندارد مديريت کيفيت قهرمانان TOPEX
مديريت کيفيت نشان علمي کيفيت جايزه ملي تجربيات موفق مديران تحقيق و توسعه
رضايتمندي مشتري اجلاس تاپکس  دومين اجلاس نشان منتخب حمايت از حقوق مصرف کنندگان

گزيده اي از افتخارات شرکت صحت در سال 1391

گارانتکس مديريت کيفيت قهرمانان قهرمانان