آزمایشگاه فیزیکی

برخی از عملکرد واحد کنترل کیفیت فیزیکی به قرار زیر می باشد:

 1. نظارت بر کیفیت ملزومات بسته بندی ورودی به کارخانه و انبار
  درب و بطری: اندازه گیری وزن و حجم و ابعاد و کنترل کیفیت ظاهری و آب بند بودن
  کارتن : اندازه گیری استحکام و بررسی کیفیت ظاهری کارتن
  لیبل: بررسی چسبندگی و کیفیت چاپ و ضخامت لیبل
 2. نظارت بر عملکرد سالن های تولید کنترل کیفیت بسته بندی: بسته بودن درب ها وتمیز بودن بطری های محصولات
  عملکرد دستگاه ها
  کنترل چاپ چاپگرهای کارتن و بطری
  کنترل چگونگی چیدمان کارتن محصولات
 3. نظارت بر انبارها و چگونگی عملکرد انبارها
  انبارهای کارتن و درب بطری و لیبل و محصولات

 

ابزارهای مورد استفاده در این واحد عبارت است از:

 • میکرومتر دیجیتالی:معمولاً جهت اندازه گیری ضخامت لیبل – نوار چسب – فیلم های شرینگ و غیره استفاده می شود

میکرومتر دیجیتالی

 • کولیس دیجیتالی:معمولاً برای اندازه گیری ابعاد داخلی و خارجی بطری ها استفاده می شود.

کولیس دیجیتالی

 • ترازوی دیجیتالی: جهت اندازه گیری اوزان بطری ها و همچنین اندازه گیری حجم بطری ها کاربرد دارد.

ترازوی دیجیتالیترازوی دیجیتالی

 • دستگاه u60: جهت اندازه گیری استحکام کارتن( bct) کاربرد دارد.

دستگاه u60