"صدای مشتری"

همراهی با شما مشتری عزیز، وظیفه ی سازمانی صحت است. جهت طرح سوالات ، پیشنهادات و پیگیری درخواست های خود با ما همراه باشید.

  • درک نیاز مشتریان وتلاش در راستای افزایش رضایتمندی.
  • اطلاع رسانی وشفاف سازی فرآیند رسیدگی به نیازها وپیشنهادهای مشتریان درکوتاه ترین زمان.
  • تسریع درپیگیری رفع عارضه های احتمالی از طریق واحدهای مرتبط.

شماره تماس و پیامک واحد صدای مشتری :77961297 پست الکترونیک :crm@sehat.ir