مسابقه رادیویی از "صحت تا سلامت"

ما طبیعت را خوب میشناسیم ؛ مهم اینست که سالم باشیم...

رادیو سلامت با مشارکت شرکت صنعتی و بازرگانی صحت، برای سومین سال متوالی در مرداد، شهریور، مهر و آبان ماه سال جاری، اقدام به برگزاری مسابقه رادیویی" از صحت تا سلامت نمود"

بزودی قسمت های منتخب این برنامه، بروی صفحه رسمی شرکت صنعتی و بازرگانی صحت، در سایت آپارات، قرار می گیرد.